Kontakt

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

Fakturačné Údaje

MG Pro s. r. o.
Úzka ulica 648/26
018 64 Košeca

IČO: 46937129
DIČ: 2023662091
IČ DPH: SK2023662091

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa: SK18 0900 0000 0050 3653 6790
BIC (SWIFT): GIBASKBX 

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/6400 109
fax č. 032/6400 108
email: info@soi.sk