Pravidlá používania cookies

Prevádzkovateľom internetovej stránky, na ktorej je prevádzkovaný internetový obchod e-shop mgpro.sk, je spoločnosť MG Pro s.r.o., so sídlom Úzka ulica 648/26, 018 64 Košeca, IČO: 46937129, IČ DPH: SK2023662091, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro Vložka 27410/R (ďalej len „MG Pro“).

Pri Vašej návšteve našich internetových stránok sa informácie môžu na Vašom počítači ukladať v podobe súborov cookie. Tieto súbory cookie sa využívajú výlučne na účel optimalizácie dizajnu webovej stránky. Naše webové stránky tiež využívajú technológie remarketingu od služby AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Goocle Inc. To nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Google Inc.. V nastavení svojho webového prehliadača môžete zvoliť možnosť tieto súbory cookie neprijať a nepoužívať. Pokiaľ sa tak rozhodnete, môže sa stať, že niektoré funkcie nebudú k dispozícii.

Z technického hľadiska cookies umožňujú internetovým stránkam operatívnejšie reagovať podľa preferencie jednotlivého užívateľa, napr. zaznamenávajú komunikačný jazyk, miestnu menu alebo detekujú zariadenie, ktorým ste sa pripojili na stránky.

  • Cookies umožňujú administrátorom stránok poznať štatistické dáta zhromaždené v cookies tak, aby mohli zvýšiť kvalitu a účelnosť služieb.
  • Cookies podporujú optimalizáciu reklamy, ktorú ponúkame našim užívateľom tým, že umožňujeme ponúkať to, o čo sa daný užívateľ najviac zaujíma.

Všetky webové prehliadače v sekcii nastavení umožňujú limitáciu možností cookies alebo ich úplný zákaz. Kroky k ich zákazu sa v každom prehliadači líšia, návod nájdete vo Vašom prehliadači v sekcii podpora.

S prehliadačom môžete taktiež vidieť cookies, ktoré sú na Vašom počítači, a môžete ich vymazať jednotlivo.

Cookies by mohli obsahovať osobné údaje. Bližšie informácie súvisiace s ochranou osobných údajov, najmä Vaše práva, kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov, a pod. sú uvedené v našich Pravidlách spracúvania osobných údajov.